První historické zmínky o našem turnusu sahají až kamsi k roku 1987 (jelikož se ony zmínky nacházejí výhradně v naší paměti, nezbývá než uvést toleranci ±2 roky), kdy někteří z nás byli coby děti vysláni svými rodiči na svůj první tábor pořádaný DDM Slaný. Pokud toto první vyslání z rodinného hnízda bylo nedobrovolné (což už se u dětí někdy stává), víme jistě, že tomu tak bylo jen poprvé a naposledy. Tábornický život nám totiž tolik učaroval, že už jsme se s koncem turnusu těšili na další rok, kdy zase vyrazíme za dobrodružstvím. Někteří z nás byli na táboře natolik závislí, že v průběhu léta zavítali dokonce na dva turnusy a postupně, rok od roku, se z nich stávaly významné osobnosti táborového uskupení.

Za těch mnoho let, které uplynuly od onoho počátku, jsme zažili několik hlavních vedoucích i míst, kde byla táborová základna DDM Slaný zrovna umístěna. Významným milníkem však lze označit naše zakotvení na turnusu pod vedením Ludmily Brožové a také rok 1998, kdy se zrodila táborová základna La Venta na kouzelném místě uprostřed lesů nedaleko Tisu u Blatna.

Přirozený vývoj dějin nás postupem času, a tedy i věku, vymrštil do rolí praktikantů a později vedoucích. Jiní se ujali neméně důležitých táborových funkcí – zdravotních, kuchařských a hospodářských. A tak dále svět se točí – z řad táborových dítek vyrůstají kvalitní a šikovní „dospěláci“ (jak se souhrně nazýváme, ač někteří mají k dospělosti ještě věkově, někdy i duševně daleko – nic lepšího nás ale dosud nenapadlo).

To, co nás naučili naši táboroví (ale nejen ti) předci, se snažíme předat svým následovníkům. Až jednou nebudeme moci (ať už z jakéhokoli důvodu) na tábor jet, odejdeme s pocitem (stejně jako odešli ti před námi), že ten velmi dobře rozjetý vlak se jen tak nezastaví…

Eva Mojžíšová
hlavní vedoucí 2008–2010
a předtím dlouholetá oddílová vedoucí
(nyní zdravotnice tábora)